ជីវប្រវត្តិ

ហ៊ាង មីរ៉ា

ហ៊ាង មីរ៉ា (Heang Mira)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២ កញ្ញា ១៩៩៨
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥១ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៤០ គីឡូក្រាម
  • FWPosition