ជីវប្រវត្តិ

ស៊ុំ ចំរើន

ស៊ុំ ចំរើន (Sum Chomroen)

អ្នកចាំទី

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៣ មិនា ១៩៩២
ទីកន្លែងកំណើត :កំពង់ចាម
កម្ពស់ :១៥៨ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៧៦ គីឡូក្រាម
  • GKPosition