ជីវប្រវត្តិ

ស៊ាន ធារី

ស៊ាន ធារី (Sean Theary)

ខ្សែបម្រើកណ្ដាល

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៨ ឧសភា ​២០០០
ទីកន្លែងកំណើត :កំពង់ចាម
កម្ពស់ :១៦២ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥២ គីឡូក្រាម
  • MFPosition