ជីវប្រវត្តិ

សុខ សុខឿន

សុខ សុខឿន (Sok Sokhoeurn)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៣ កុម្ភៈ ១៩៩៣
ទីកន្លែងកំណើត :តាកែវ
កម្ពស់ :១៥៤ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៤២ គីឡូក្រាម
  • FWPosition