ជីវប្រវត្តិ

លី សុផារ៉ា

លី សុផារ៉ា (Ly Sophara)

អ្នកចាំទី

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៤ តុលា ១៩៩៧
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥៤​​ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៤៦ គីឡូក្រាម
  • GKPosition