ជីវប្រវត្តិ

យ៉ុន អនរ៉ានី

យ៉ុន អនរ៉ានី (Yon Anrany)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៦ មេសា ១៩៩៧
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥៧ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥២​ គីឡូក្រាម
  • DFPosition