ជីវប្រវត្តិ

ម៉ន សុផន់

ម៉ន សុផន់ (Morn Sophon)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៥ មេសា ​១៩៨៩
ទីកន្លែងកំណើត :​ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥៥ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៤៨ គីឡូក្រាម
  • FWPosition