ជីវប្រវត្តិ

មួន សុខមួយ

មួន សុខមួយ (Muon Sokmuoy)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២១ ឧសភា ២០០០
ទីកន្លែងកំណើត :កំពង់ស្ពឺ
កម្ពស់ :១៥២ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥១ គីឡូក្រាម
  • FWPosition