ជីវប្រវត្តិ

មាស ស្រីពៅ

មាស ស្រីពៅ (Meas Sreypov)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២៧ កក្កដា ១៩៩៤
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៦៥ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥៥ គីឡូក្រាម
  • Position