ជីវប្រវត្តិ

នុក យូរ៉ា

នុក យូរ៉ា (Nok Youra)

ខ្សែបម្រើកណ្ដាល

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៨ សីហា ១៩៨៨
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៤៩ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥៣ គីឡូក្រាម
  • MFPosition