ជីវប្រវត្តិ

ណី សម្ភស្ស (Ny Samphors)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :១៥ តុលា ១៩៨៨
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥៤ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៤៩ គីឡូក្រាម
  • FWPosition