ជីវប្រវត្តិ

ញ៉ិម មិនា

ញ៉ិម មិនា (Nhim Minea)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៣០ មិនា ១៩៩៤
ទីកន្លែងកំណើត :កំពង់ឆ្នាំង
កម្ពស់ :១៦០​ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥២ គិឡូក្រាម
  • DFPosition