ជីវប្រវត្តិ

ញឹម សាហៃ

ញឹម សាហៃ (Nhoem Sahai)

ខ្សែបម្រើកណ្ដាល

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២ ឧសភា ១៩៩៨
ទីកន្លែងកំណើត :ព្រៃវែង
កម្ពស់ :១៥៤ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៤៧ គីឡូក្រាម
  • MFPosition