ជីវប្រវត្តិ

Chea Savin

ជា សាវិន (Chea Savin)

ខ្សែប្រយុទ្ធ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២៧ វិច្ឆកា ១៩៩២
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥០ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៤៨ គីឡូក្រាម
  • FWPosition