ជីវប្រវត្តិ

ចិន ដឿន

ចិន ដឿន (Chen Doeurn)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៧​ កក្កដា ១៩៩៧
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥៦ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៥២ គីឡូក្រាម
  • DFPosition