ជីវប្រវត្តិ

កូយ នាង

កូយ​ នាង​ (Koy Neang)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :២៧ កុម្ភៈ ១៩៩៦
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៦០ សង់ទីម៉ែត
ទម្ងន់ :៥៣ គីឡូក្រាម
  • DFPosition
កូយ នាង

កូយ នាង