ជីវប្រវត្តិ

កុយ សារឿន

កុយ សារឿន (Koy Sa Roeurn)

ខ្សែការពារ

សញ្ជាតិ :កម្ពុជា
ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត :៧ កញ្ញា ១៩៨១
ទីកន្លែងកំណើត :ស្វាយរៀង
កម្ពស់ :១៥០ សង់ទីម៉ែត្រ
ទម្ងន់ :៥០ គីឡូក្រាម
  • DFPosition